Εργαστήρι απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (170 ωρών)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αποφοίτους ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ, ΤΕΕ γραφικών τεχνών με στόχο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες.
Ο καταρτιζόμενος θα έχει εξασφαλίσει την πρακτική του άσκηση, με πολλές και διαφορετικές εταιρείες, άρα θα έχει ποικιλία στα είδη των εργασιών που θα του ανατίθενται. Με τη βοήθεια, την καθοδήγηση και την επίβλεψη καθηγητών – επαγγελματιών του χώρου, θα αποκτήσει γνώση για τη διαδικασία παραγωγής και το κυριότερο, την αποδεδειγμένη βεβαίωση για την εργασία που δημιούργησε από τις εταιρείες. Έτσι κερδίζει σε χρόνο και χρήματα αποφεύγοντας ταλαιπωρίες και απογοητεύσεις από δύσκολες εργασιακές συνθήκες.
Ταυτόχρονα θα κάνει και πτυχιακή για να ολοκληρώσει το portfolio του και να το παρουσιάσει σε ηλεκτρονική μορφή.
Μετά το πέρας του εργαστηρίου, δε θα είναι πλέον ένας απόφοιτος που ψάχνει για πρακτική άσκηση, αλλά ένας έμπειρος επαγγελματίας με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία (με βεβαιώσεις από όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες) και
ένα ολοκληρωμένο booking εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή έτσι ώστε να μπορεί να πλασάρει τον εαυτό του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δείχνοντας στον υποψήφιο εργοδότη πόσο άρτια καταρτισμένος είναι.

Ετήσιο πρόγραμμα
με παρουσία στη σχολή 2 ημέρες την εβδομάδα
και απεριόριστη επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω
email.