Σχεδιαστής - Κατασκευαστής Επιγραφών (30 ωρών)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που κατασκευάζουν επιγραφές όλων των τύπων.
Μετά το πέρας του σεμιναρίου ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να σχεδιάζει επιγραφές κάθε τύπου με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, να παρουσιάζει στον πελάτη την τελική μακέτα πριν την υλοποίησή της.

 

Μαθήματα που διδάσκονται: